Tankujte vodu a jazdite o 40% lacnejšie

  • Ako vybrať 
    HHO zariadenie

    Prečítajte si, aké skúsenosti majú naši zákazníci s HHP generátomi, ktoré si nechali nainštalovať do svojho vozidla.

Pokiaľ chcete ťažiť z benefitov HHO technológie, prvým krokom je výber správenho typu generátora a ďalších doplnkových zariadení. V následujúcich riadkoch sa dozviete, na základe čoho sa rozhodovať:

1. Výber vhodného typu HHO generátora, alebo HHO sady

V prvom rade je potrebné si zvážiť, aký typ HHO generátora, alebo kompletnej HHO sady je pre daný automobil, alebo iné zariadenie (zavlažovacie čerpadlá, elektrocentrály, poľnohospodárske alebo stavebné stroje), pracujúce na systéme spaľovacieho motora vhodné.

V našej ponuke, v sekciách Hornet a Sady Hornet je možné nájsť niekoľko druhov HHO generátorov a sád, zoradených podľa výkonu a objemu motorov, do ktorých sú určené. V týchto sekciách a v popise produktov je možné sa veľmi jednoducho zorientovať a vybrať ten správny typ pre konkrétny objem motora, čo je základné meradlo pre výber správneho zariadenia.

2. Výber správnych doplnkových zariadení

Je potrebné si uvedomiť, že niektoré typy automobilov, a to hlavne novšie modely, sú vybavené rôznymi senzormi a snímačmi, či už senzormi zloženia výfukových plynov, váhami vzduchu, alebo inými. Hlavne ide o senzory O2, čiže lambda sondy, alebo napríklad škrtiace klapky v niektorých typoch benzínových motorov. V týchto prípadoch je pre správne a čo najefektívnejšie fungovanie HHO systému potrebné zaradiť i niektoré jednoduché doplnkové zariadenia, ako sú napríklad regulátory lambda sondy, alebo regulátory škrtiacej klapky. Pomocou týchto zariadení je možné rýchlo a jednoducho nastaviť a upraviť hodnoty vysielané týmito sondami do počítača automobilu, ktoré môžu byť z dôvodu používania HHO systémov v niektorých prípadoch skreslené a tým pádom aj požadovaný efekt úspory pohonných hmôt môže byť podstatne znížený.

V našej ponuke, v sekcii HHO príslušenstvo je možné nájsť niekoľko druhov týchto zariadení, zoradených podľa typov konkrétnych senzorov na reguláciu ktorých sú určené. Ako tieto sondy fungujú, ich druhy a ich význam v automobile, ako identifikujete, či je Váš automobil týmito sondami vôbec vybavený, o aký druh ide a aký typ zariadenia je pre Vás potrebný, môžete nájsť v našom podrobnom článku o týchto sondách tu.

3. Výber vhodného elektrolytu, jeho príprava, kontrola a voliteľné doplnkové zariadenia

Ako elektrolyt použiteľný v HHO systémoch môžu slúžiť v princípe všetky kyseliny a zásady, no na základe našich niekoľkoročných skúseností a testovaní sa ako najúčinnejší javí KOH, čiže hydroxid draselný. Preto, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť našich HHO systémov, doporučujeme používanie výhradne roztoku vytvoreného z SSpower KOH granulátu, ktorým zabezpečíte ich najlepší výkon a minimálne zahrievanie. Taktiež je z množstva iných použiteľných elektrolytov najšetrnejší k elektródam použitým v HHO generátorch, čo podstatne zvyšuje ich prevádzkovú životnosť.

Na 1 liter destilovanej vody je postačujúce množstvo cca 15 - 20 gramov KOH granulátu, v zimnom období je možné koncentráciu mierne zvýšiť. Treba si však uvedomiť, že za normálnych okolností, to znamená bez použitia regulátora prúdu, je odber prúdu a tým pádom aj produkcia vodíka v HHO generátore priamo úmerná koncentrácii elektrolytu v nádržke. Preto v našej ponuke, v sekcii HHO príslušenstvo je možné nájsť aj tieto doplnkové zariadenia, takzvané PWM regulátory prúdu, ktoré sú určené na reguláciu odberu prúdu HHO generátorom. S týmito zariadeniami už nie je potrebné koncentráciu elektrolytu kontrolovať, ale jednoducho priamo v kabíne automobilu nastaviť jeho odber, ktorý je tým pádom konštantný bez ohľadu na koncentráciu elektrolytu v nádržke.

Hladinu elektrolytu je potrebné udržiavať v rozmedzí od 1/2 do 2/3 objemu nádržky. Táto skutočnosť je dôležitá z hľadiska jeho prílišného prehrievania pri cirkulácii v HHO systéme v prípade jeho nízkej hladiny, čiže malého objemu. Ak hladina klesne pod 1/2 objemu nádržky, je potrebné elektrolyt doliať destilovanou vodou, ktorá sa postupne z HHO systému odparuje. Spotreba vody je cca 1 liter na 1000 - 1500 km. Preto je potrebné hladinu elektrolytu, v prípade, že nie je zaradený systém kontroly hladiny, ktorý pri znižovaní sa hladiny elektrolytu na túto skutočnosť upozorní svetelným indikátorom priamo v kabíne, poprípade automaticky vyradí HHO generátor z činnosti a tým zamedzí už spomínaným nežiaducim účinkom, čas od času vizuálne kontrolovať.

Samotný elektrolyt je potrebné vymieňať cca 1 krát za 5000 - 10 000 km.

Elektrolyt vytvorený z SSpower KOH granulátu je vysoko zásaditý roztok a nebezpečná chemická látka a preto pri manipulácii s ním je potrebné vždy používať ochranné pomôcky!

Prečítajte si tiež

Prípadová štúdia: Ako HHO technológia transformovala náš autoservis

Čítať ViAC

5 krokov, ako implementovať HHO technológiu do vášho autoservisu

Čítať ViAC

Úsporné a efektívne riešenie pre údržbu motorov: HHO technológia.

Čítať ViAC

Ako HHO technológia zvyšuje výkonnosť a účinnosť motorov.

Čítať ViAC

Kritický pohľad na klasické metódy dekarbonizácie a výhody HHO technológie.

Čítať ViAC

Ako HHO technológia pomáha znižovať emisie CO2.

Čítať ViAC

Prečo je HHO technológia efektívnejšia pri dekarbonizácii motorov.

Čítať ViAC

10 dôvodov, prečo by mali autoservisy investovať do dekarbonizačných technológií.

Čítať ViAC

Úvod do HHO technológie

Prestaňte míňať toľko peňazí na pohonné hmoty a začnite jazdiť s HHO. Ako to vlastne funguje?
Čítať ViAC

Míľniky HHO

Zhrnutie dôležitých medzníkov, štúdií a dosiahnutých výsledkov v oblasti použitia vodíka v motoroch, počínajúc už rokom 1766 až dodnes.
Čítať ViAC

HISTÓRIA HHO

Ako ušetriť palivo v automobiloch? Túto otázku si kladú ľudia, odkedy motory spotrebúvajú drahý benzín alebo naftu.
Čítať ViAC

HHO a jeho široké uplatnenie aj mimo spaľovacích motorov

HHO systémy majú okrem použitia v spaľovacích motoroch aj oveľa širšie využitie pri šetrenia energií
Čítať ViAC

Ako HHO systém v automobile pracuje

Klasický spaľovací motor funguje na princípe zväčšovania objemu (expanzie) plynov pri ich výbuchu (vlastne horení paliva)...
Čítať ViAC

Čo spôsobí používanie HHO systému v automobile

Použitie HHO systému v automobile prináša celý rad benefitov
Čítať ViAC

Čo je to HHO systém a ako funguje

Prestaňte míňať toľko peňazí na pohonné hmoty a začnite jazdiť s HHO. Ako to vlastne funguje?
Čítať ViAC
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram