Tankujte vodu a jazdite o 40% lacnejšie

 • DEKARBONIZÁCIA

  Svetlá budúcnosť pre váš spaľovací motor

  Umývate pravidelne svoje auto zvonku? A čo motor? Nedovoľte, aby zanesený motor predstavoval možné škody v budúcnosti. Vyčistite svoj motor úplne bez chemikálií pomocou vodíka. 

Dekarbonizuj! Je to proces pri ktorom správnym vyčistením motora vrátite autu výkon, znížite dymivosť, ušetríte za predčasné opravy a nezriedka aj na poklese spotreby.

AKO TO FUNGUJE

Prečo je karbón v motore dnes väčším problémom ako v minulosti?

Jednou z ciest budúcnosti a celosvetovým riešením udržateľnosti, je popri elektrine aj vodík. Spaľovanie fosílnych palív v osobných, či nákladných vozidlách, ale aj v motocykloch, kosačkách, či lodiach, spôsobuje nežiaduci efekt: časť paliva sa ako nečistota pri vysokých teplotách ukladá na steny ventilov a valcov. Tieto nečistoty sa tvoria už od nového auta. Ale po 50 000 km začínajú mať vplyv na emisné normy a časom aj na výkon a spotrebu motora.

SPOTREBA:

Motor sa kvôli usadeninám musí viac namáhať, a stúpne nám spotreba a tým náklady na prevádzku auta.

EMISIE:   

Tlak na emisné normy v celom svete, najmä však v Európskej únii, rastie a je predpoklad, že sa v budúcnosti budú normy ešte sprísňovať. V dnešnej dobe ich často nespĺňajú už 4 až 5 ročné autá. Technológia dekarbonizácie je pomerne jednoduchým a lacným riešením, ako sa dajú emisie od zaneseného motora znížiť.

Sme na trhu už 18 rokov a naše skúsenosti potvrdzujú fakt, že až 90% automobilov, ktoré pri emisnej kontrole neprešli na prvý krát, po našej dekarbonizačnej kúre prejdú vďaka zníženiu emisii o 70/80 v niektorých extrémnych prípadoch až o 90%.

zvyšuje
výkon

znižuje 
emisie

predlžuje
životnosť motora

šetrí
palivo

AKO NA 
ZANESENÝ MOTOR?

Ak sa rozhodneme, že chceme svoje auto zbaviť nahromadeného uhlíka a zlepšiť tak jeho výkon a životnosť, existuje viacero možností. Do úvahy je potrebné brať nielen náklady na celý proces, ale aj časovú náročnosť, dostupnosť technológie a v neposlednom rade aj jej vplyv na životné prostredie....

Čítať viac

Príčiny vzniku karbónových usadenín:

 • nižšia kvalita paliva
 • prítomnosť častíc železa a aromatických uhľovodíkov v palive
 • jazdy na krátke vzdialenosti a nízke otáčky
 • systém štart-stop
 • systémy reciklácie výfukových plynov - EGR
 • aditíva do motorových olejov a palív
 • nesprávne fungovanie odvetrávania kľukovej skrine

Najčastejšie prejavy znečistenia motora karbónom:

 • postupná strata výkonu motora
 • zvyšovanie spotreby paliva
 • zvýšenie dymivosti
 • zvýšená hlučnosť motora
 • nerovnomerný chod motora
 • zvýšená miera emisií

HHO dekarbonizácia

Najmodernejší spôsob čistenia motora s využitím vodíka

Prebieh HHO dekarbonizácie

Elektrika štiepi vodu na dve molekuly vodíka a jednu molekulu kyslíka, tento plyn je nazývaný HHO a je vháňaný priamo do motora automobilu. Proces čistenia je veľmi jednoduchý: plyn je potrebné dostať do motora cez jednotku nasávania vzduchu. V motorovom priestore je potom karbón spaľovaný horením vodíka pri vysokých teplotách, takže nedochádza k jeho uvoľňovaniu, tak ako pri niektorých iných dekarbonizačných metódach, ale je spaľovaný na mikroskopické čiastočky.

Trvanie a bezpečnosť procesu

Celý proces čistenia trvá štandardne 60 minút a za ten čas zbaví motor nežiadúcich usadenín. Táto metóda je pritom nielen ekologická, ale aj bezpečná. Výbušnosť nehrozí nielen kvôli tomu, že zariadenie má svoje vlastné bezpečnostné prvky, ale aj preto, že vodík nie je nikde skladovaný, ani tlakovaný v žiadnej nádobe. Dekarbonizačné zariadenie ho priebežne vyrába, vháňa ho do automobilu a ten následne okamžite automobil opúšťa formou spalín.

Najväčšie výhody HHO technológie

 • vysoko účinný spôsob čistenia
 • bez je nutnosti rozoberať motor
 • rýchly proces – od 50 do 80 minút
 • rozumná cena
 • nie je nutná výmena kvapalín a filtrov vo vozidle po samotnom úkone
 • ekologický postup bez použitia chemických prípravkov

OBJEDNAJ SA EŠTE DNES

Ako výrobca profesionálnych dekarbonizačných zariadení sme na trhu už 18 rokov a za ten čas sme vybudovali sieť spoľahlivých poskytovateľov tohto úkonu.

Rovnako ponúkame dekarbonizačné HHO zariadenia z našej vlastnej dielne pre autoservisy, určené na využitie technológie pre motory rôznej kubatúry od 5 000cc, až po 12 000cc.

Hľadám servisné stredisko

Chcete nájsť servisné stredisko a objednať sa na dekarbonizáciu?  Vyberte si miesto, ktoré vám vyhovuje,  na interaktívnej mape.
viac info

Prevádzkujem dielňu

Prevádzkujete dielňu? Ponúknite svojim zákazníkom službu budúcnosti, ktorá nielen šetrí investície, ale navyše je aj ekologická.
viac info
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram