Tankujte vodu a jazdite o 40% lacnejšie

  • Najčastejšie otázky

    Aby sme zjednodušili vašu orientáciu v problematike HHO systémov, pripravili sme odpovede na vaše najčastejšie otázky.

1. Aké sú úspory paliva pri používaní HHO technológie a koľko peňazí je možné týmto spôsobom ušetriť?
Väčšina užívateľov má výsledky v znížení spotreby paliva od 20 do 30%. HHO systém má najvyššiu účinnosť pri dieselových motoroch, kde dosahuje v niektorých prípadoch až do 40%. Pri týchto hodnotách si vie každý motorista na základe najazdených kilometrov sám veľmi ľahko spočítať svoju finančnú úsporu na pohonných hmotách. Existujú aj prípady vyšších výsledkov a to väčšinou v starších automobiloch.
2. Ako vlastne HHO systém funguje a aké sú jeho ďalšie výhody?
HHO plyn znižuje spotrebu paliva v princípe tým, že nútíi palivo na báze uhlíka v motore zhorieť kompletne a efektívne. Vodík taktiež pomáha čistiť karbónové usadeniny v motore. Emisie vzniknuté spálením HHO plynu a vypúšťané výfukovým potrubím nie sú nič iné len čistá voda.
Takže ušetríte palivo, čím ušetríte peniaze a podstatne šetríte aj životné prostredie.
3. Môže tento systém zlepšiť výkon a celkový chod motora?
Jednoznačne áno, okrem toho, že vstrekovanie vodíka do valcov v spaľovacom motore pomáha pri čistení jeho vnútorných častí počas jeho chodu, táto zmes HHO a fosílneho paliva má vyššie oktánové číslo ako samotné fosílne palivo, tým sa zvýši točivý moment a výkon motora, no zároveň sa zníži množstvo uhľovodíkových látok vypúšťaných do ovzdušia. Vodík horí v motore rýchlejšie a čistejšie ako benzín alebo nafta. To spôsobí, že motor vykazuje oveľa plynulejší chod, je chladnejší a efektívnější ako kedykoľvek predtým.
4. Má HHO systém účinnosť aj v dieslových motoroch? 
A čo v automobiloch s turbom?
Samozrejme áno. HHO systém je možné použiť v akomkoľvek type motora, či sa jedná o benzínový, dieslový, alebo aj v kombinácii s LPG či CNG. Taktiež nie je podstatné, či ide o preplňovaný motor. V tomto prípade sa treba len uistiť, že vstrekovanie HHO plynu je smerované do sacieho potrubia ešte pred turbom.
5. Čo automobily vybavené senzormi zloženia výfukových plynov? 
(lambda sondy)
Niektoré automobily vybavené senzormi kvality nasávaného vzduchu a výfukových plynov zaznamenajú po zapojení HHO systému podstatne menšiu, v niektorých prípadoch až žiadnu úsporu paliva. Jedná sa o takzvané lambda sondy, alebo snímače škrtiacej klapky. Tento nedostatok sa však dá jednoducho a rýchlo odstrániť doplnkovým zariadením, ktoré sa pripojí na konkrétny snímač a elektronicky upraví jeho hodnoty. Po takejto úprave sa práve v týchto typoch automobilov dajú dosahovať nadštandartné hodnoty úspory pohonných hmôt.
6. Aké veľké zásahy treba uskutočniť na vozidle?
Zásahy sú minimálne. HHO generátor a nádržka na elektrolyt sa pripevnia do voľného priestoru v motorovej časti a jednoducho sa len prepoja hadicami. Jediný zásah je vyvŕtanie malej diery do nasávacieho potrubia, kde sa zapojí výstupná hadička s HHO plynom.
Samotné zariadenie je napájané cez relé spínač, ktorý je pripojený napríklad k signálnemu vodiču k svetlám automobilu, alebo k zapaľovaniu.
7. Nestratím namontovaním HHO systému záruku na svoje vozidlo?
Jednoznačne nie. Jedná sa o takzvané add-on zariadenie, ktoré je možné kedykoľvek veľmi jednoducho a rýchlo z automobilu odstrániť a bez akýchkoľvek problémov sa vrátiť k používaniu predošlého obvyklého paliva. Vzhľadom k tomu, že HHO systém nezasahuje do riadiacej jednotky motora a nemení vlastnosti automobilu, nemá jeho používanie vplyv na prepadnutie akejkoľvek záruky. HHO systém v podstate mení len vlastnosti a priebeh horenia použitého fosílneho paliva.
8. Nepoškodím používaním HHO systému svoj motor?
Nie, práve naopak, pretože pridávaním HHO plynu do motora sa zlepšuje kvalita zmesi nasatej do valcov a to efektívne odstraňuje uhlíkové usadeniny, takže motoru a jeho súčastiam to len prospieva. Podstatné zníženie produkcie oxidu uhličitého taktiež prispieva k šetreniu katalyzátora.
HHO systém prospieva najmä dieslovým motorom, ktoré akoby ožili, pracujú podstatne tichšie a plynulejšie. Okrem toho je jednou z ďalších výhod aj predĺžený interval výmeny oleja.
9. Nie je to nebezpečné? Nemôže dôjsť k výbuchu? A čo v prípade nehody?
Vodík ani kyslík nie je v tomto zariadení ukladaný ani stláčaný v žiadnej tlakovej nádobe, ale priamo vypúšťaný do motora nasávacím potrubím. HHO plyn je systémom vyrábaný len za chodu motora a okamžite spaľovaný. Doteraz neboli zaznamenané žiadne výbuchy, no i pri teoretickej možnosti výbuchu nahromadeného plynu sa predpokladá iba poškodenie samotného zriadenia. Taktiež v prípade autonehody bude jediným dôsledkom vytečenie vody na podlahu.
10. O aký stupeň bežnej údržby sa jedná?
HHO systém je v podstate úplne bezúdržbový a jediná činnosť je dopĺňanie systému destilovanou vodou vždy podľa potreby. Spotreba vody je približne 1 liter na 1000 - 1500 najazdených kilometrov. Pri každom dopĺňaní sa doporučuje pridanie malého množstva elektrolytu (KOH) a po 6 mesiacoch, alebo 5000 - 10 000 km jeho úplná výmena za nový s čerstvou vodou.
11. Aký elektroyt je najlepšie použiť do HHO systému?
Ako elektrolyt použiteľný v HHO systémoch môžu slúžiť v princípe všetky kyseliny a zásady, no na základe našich niekoľkoročných skúseností a testovaní sa ako najúčinnejší javí KOH, čiže hydroxid draselný. Preto, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť našich HHO systémov, doporučujeme používanie výhradne roztoku vytvoreného z SSpower KOH granulátu, ktorým zabezpečíte ich najlepší výkon a minimálne zahrievanie. Taktiež je z množstva iných použiteľných elektrolytov najšetrnejší k elektródam použitým v HHO generátoroch, čo podstatne zvyšuje ich prevádzkovú životnosť.
12. Nezamrzne v zimných mesiacoch voda v systéme?
V zimnom období sa doporučuje nariedenie elektrolytu s menším množstvom denaturovaného liehu. Na 1 liter eletrolytu je postačujúce množstvo cca 10 - 20 ml (2 až 4 polievkové lyžice). V prípade, že je v systéme zapojený PWM regulátor prúdu, je možné v zimnej prevádzke na zamedzenie mrznutia elektrolytu jednoducho len zvýšiť jeho koncentráciu. Koncentrovanejšia zmes vytvorená z SSpower KOH granulátu má podstatne nižší bod mrznutia a pri použití PWM nehrozí pri jej vyššej koncentrácii nadmerný odber prúdu a prehrievanie, takže pridávanie alkoholu už nie je potrebné.
13. Môžem v HHO systéme použiť akýkoľvek druh vody?
Je doporučené používať výhradne destilovanú, alebo deionizovanú vodu. HHO systém je síce funkčný pri použití akejkoľvek vody, či je to voda z vodovodu, morská voda, alebo iná, no používanie týchto alternatív vzhľadom k ich obsahu minerálov a rôznych nečistôt časom spôsobí, že elektrolyt v systéme sa zakalí, tým sa zanesú elektródy v generátore a produkcia plynu sa markantne zníži.
14. Existuje nejaký druh záruky, ktorý je dodávaný s vašimi HHO systémami?
Samozrejme áno, 2 roky 100% záruka na všetky diely a taktiež príslušenstvo.
15. Akú majú vaše HHO systémy životnosť?
Elektródy v našich generátoroch sú vyrábané z najkvalitnejšej nerezovej ocele typu 316L a pri svojej hrúbke 1,5 mm skoro až o polovicu hrubšie ako použité elektródy drvivej väčšiny konkurenčných výrobkov na trhu. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá z hľadiska ich prevádzkovej životnosti. Bočné steny našich generátorov sú vyrobené z jedného z najkvalitnejších elektroizolačných materiálov Sklotex G10 o hrúbke 5 mm. Svojím elektrickým odporom a predovšetkým chemickou (koncentrované kyseliny) a tepelne vysokou odolnosťou (až 350 °C) je tento materiál najvýhodnejšie riešenie pre výrobu týchto produktov. Ako tesniace krúžky medzi elektródami sú v našich generátoroch použité špeciálne tesnenia z EPDM gumy, ktorá má tepelnú odolnosť v rozmedzí - 40 až 200 °C. Všetok spojovací materiiál, ale hlavne prietokové ventily použité v našich generátoroch sú výhradne z nerezovej ocele, čo je taktiež oproti používaným plastovým rýchlospojkám používanými inými výrobcami neporovnateľne kvalitnejší materiál, či už z hľadiska životnosti, alebo funkčnosti týchto zariadení. Naše HHO systémy sú na trhu už viac ako 5 rokov a stále v bezproblémovej prevádzke.
16. Prečo sú vaše HHO systémy lacnejšie ako konkurenčné?
Je to preto, že drvivá väčšina súčastí v našich HHO systémoch je vyrábaná z našich materiálov a hlavne montovaná priamo našou firmou. My nedovážame a ďalej nepredávame hotové generátory s premrštenými cenami od iných firiem a z iných krajín. Vzhľadom k tomu, že naše generátory vyrábame vo veľkých sériách, máme výhodné ceny na najkvalitnejšie materiály u našich dodávateľov a tým je výroba u nás stále efektívnejšia a naše ceny preto môžeme držať na prijateľných úrovniach. Nemalo by žiadny zmysel ponúkať produkt určený na úsporu financií, ktorý by bol taký drahý, že by si ho bežný užívateľ nemohol dovoliť. To je a vždy bude naša marketingová politika.
17. Môžem použiť HHO generátor alebo sadu určenú na vyššiu kapacitu
 motora vo svojom slabšom motore?
Samozrejme áno, je možné použiť aj viackapacitný HHO generátor alebo sadu i pre slabší motor. Hlavne v prípadoch motorov, ktoré sú kapacitne na hraniciach kapacity HHO sád, ktoré su na ne určené. Úspora paliva sa o veľa nezvýši, no životnosť generátora sa zvýši markantne. A z dôvodu malých rozdielov v cenách medzi HHO modelmi je takéto rozhodnutie dlhodobo veľmi rozumná investícia.
18. Je možné HHO generátor, alebo HHO systém použiť aj ako 
generátor energie na šetrenie aj iným spôsobom, napríklad v domácnosti?
Samozrejme áno, HHO systémy majú okrem použitia v spaľovacích motoroch aj oveľa širšie využitie šetrenia energií a to v prípadoch, ako je ich použitie napríklad na zváranie plameňom, kúrenie HHO vykurovacími telesami, či varenie na vodíku. Taktiež sú HHO technológie čím ďaľej tým viac využívané v automobilovom priemysle na čistenie (dekarbonizáciu) spaľovacích motorov, či už priamo v automobiloch, alebo v motorových zariadeniach, ako sú stroje či benzínové alebo dieselové elektrocentrály.
19. Ako je možné, že to vôbec funguje? Čo zákon o termodynamike?
Jedným z najbežnejších klamov je to, že na vytvorenie HHO plynu je potrebné viac energie, než je energia, ktorú HHO systém uvoľňuje. Fyzikálny termodynamický zákon o zachovaní energie samozrejme za každých okolností platí. Tento je však uplatniteľný v prípade, že sa dívame len na proces samotnej elektrolýzy. V prípade funkcie HHO, ktorá spočíva v zmene priebehu a zvýšenia efektivity horenia paliva vnútri motora, čiže HHO zmes umožňuje molekulám fosílneho paliva vo valcoch zhorieť omnoho kvalitnejšie a efektívnejšie, je to, že týmto procesom sa uvoľní omnoho viac energie, ako bolo predtým bez jeho použitia. To je dôvod, prečo to jednoznačne funguje.
20. Prečo tento systém už dávno nepredávajú automobilky vo svojich autách?
Nie je záujem. Posledných sto rokov sa spoločnosť zastavila na bode, že nič lepšieho, ako motory na spaľovanie fosílnych palív neboli vymyslené. Takto je nám to neustále opakované. Elektromobily nefungujú, hybridy sú nesmierne drahé.
Ropný priemysel je najvýnosnejší biznis na svete a megalomanské nadnárodné ropné spoločnosti, ktoré držia ekonomiky najsilnejších štátov sveta nemajú záujem na vývoji alternatívnych a lacnejších zdrojov palív.
Priekopnikom v tomto smere bol americký vynálezca Stanley Mayer, ktorý vytvoril patenty a motor, ktorý fungoval len na báze HHO bez úplného použitia fosilného paliva. Predstavil spoločnosti patenty, kde by každý človek mohol sám a zadarmo prevádzkovať svoje auto. Pre vládu Spojenych štátov sa tým stal veľmi nepohodlným a jeho osud a smrť je doteraz predmetom špekulácií.
21. Má vaša spoločnosť nejaký typ distribučného programu?
Samozrejme áno, naše výrobky sú distribuované už do mnohých krajín sveta, kde máme našich predajných partnerov. Ak sa chcete stať našim predajcom vo vašom regióne, neváhajte nás kontaktovať na e-mail: info@sspower.sk.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram