Tankujte vodu a jazdite o 40% lacnejšie

  • HHO generátory – ich vznik, história a funkcia

    Ako ušetriť palivo v automobiloch? Túto otázku si kladú ľudia, odkedy motory spotrebúvajú drahý benzín alebo naftu.

Myšlienka alternatívneho pohonu nie je teda nová a v súčasnosti pri rapídnom náraste cien ropných produktov priam naliehavá. Popri iných alternatívach (elektromobily, solárne mobily, ale i LPG, CNG a iné) sa ukazuje ako jedna z najefektívnejších a najlacnejších možnosť jazdiť na vodu.

Hlavne elektromobily, ale aj iné alternatívne možnosti pohonov, dnes už nie sú na cestách utópiou a vyrábajú sa priemyselne, i keď zatiaľ ešte stále v oveľa menších sériách ako klasické automobily, spaľujúce fosílne palivá. Taktiež ich ekonomická nevýhodnosť (veľmi vysoká nákupná cena, nízka efektivita - krátky dojazd, zdĺhavé dobíjanie) spôsobujú ich momentálnu nedostupnosť pre bežného motoristu.

Na druhej strane tu ale existuje systém, ktorý umožňuje znížiť spotrebu paliva v aute za velmi nízku cenu. Jednoducho používa vaše normálne palivo, ale s pridaním zmesi vodíka a kyslíka vygenerovaného elektrolýzou priamo vo vašom automobile. Takto vyprodukovaný plynný vodík je potom presmerovaný do spaľovacej komory motora a to prostredníctvom sacieho potrubia, kde sa zmieša s obvyklým palivom na báze uhlíka (benzin, nafta, LPG, CNG) a kde sa spoločne spália. To umožňuje neporovnateľne vyššiu účinnosť spaľovania používaného fosílneho paliva a to markantne znižuje jeho spotrebu a množstvo znečišťujúcich látok vypúšťaných výfukovým potrubím. Tento systém sa nazýva HHO a vo svete je už roky známy. Je jednoduchý na používanie a prevádzku a je možné ho do automobilu nainštalovať bez toho, aby bol nevyhnutne potrebný odborný mechanik.

Prvé kroky vo využívaní HHO technológie

Prvé úspešné alternatívy používania HHO technológie siahajú veľmi hlboko do minulosti. No ako jedny z prvých zaznamenaných pokusov používania HHO generátorov, v podobe akej ich poznáme dnes (klasický vodíkový suchý článok) a používaných bežnými motoristami pochádzajú z USA už niekedy spred roku 1950. Vtedy najskôr len ako jednotlivci a domáci majstri zostrojili zariadenia, ktoré rozkladali elektrolýzou vodu na kyslík a dve zložky vodíka. (prvé patenty vodíkových vyvíjačov siahajú ale ešte do 20. rokov 20. storočia). Vzniknutý plyn v týchto zariadeniach nazývame HHO, podľa čoho dostali všeobecný názov i tieto samotné systémy.

Spočiatku boli tieto zariadenia len málo efektívne a úspora paliva len zanedbateľná, no v čase ropnej krízy sa ľudia používajúci tieto systémy a komunikujúci najmä prostredníctvom internetu postupne pokúšali o zvýšenie efektivity a obohacovali sa vzájomne o svoje skúsenosti a poznatky. Prvé zariadenia boli objemné, s veľkou spotrebou energie, roztok sa síce rozkladal na HHO, no z dôvodov prehrievania vznikalo neraz i nežiaduce množstvo vodnej pary, ktorá vnikala do motora, čím nielenže nenastávala požadovaná úspora, ale sa zvyšovalo i riziko poškodenia motora.

20. storočie otvorilo dvere HHO systémom

Až v poslednom desaťročí 20. storočia sa začínajú výrobou a testovaním HHO generátorov a kompletných systémov zaoberať rôzne firmy už na veľmi serióznej a profesionálnej báze.

Prvými masovejšími zákazníkmi týchto firiem boli samozrejme veľké dopravné a prepravné spoločnosti, ktoré z úspory paliva mohli najviac profitovať. Dobré skúsenosti týchto používateľov vyvolali zvýšený dopyt, vyššiu výrobu, čím sa znížili náklady a tým sa toto zariadenie stalo dostupnejším i pre jednotlivých automobilistov a dnes teda už pre každého z nás. (Dnes sa ceny týchto HHO systémov pohybujú až niekoľkonásobne nižšie ako ceny prestavieb na LPG, CNG, atď.)

Dnes už je dávno možné si veľmi lacno a svojpomocne, v podstate len vo svojej garáži, pomocou týchto HHO systémov prestavať svoje auto na čiastočne hybridné.

Prečítajte si tiež

Prípadová štúdia: Ako HHO technológia transformovala náš autoservis

Čítať ViAC

5 krokov, ako implementovať HHO technológiu do vášho autoservisu

Čítať ViAC

Úsporné a efektívne riešenie pre údržbu motorov: HHO technológia.

Čítať ViAC

Ako HHO technológia zvyšuje výkonnosť a účinnosť motorov.

Čítať ViAC

Kritický pohľad na klasické metódy dekarbonizácie a výhody HHO technológie.

Čítať ViAC

Ako HHO technológia pomáha znižovať emisie CO2.

Čítať ViAC

Prečo je HHO technológia efektívnejšia pri dekarbonizácii motorov.

Čítať ViAC

10 dôvodov, prečo by mali autoservisy investovať do dekarbonizačných technológií.

Čítať ViAC

Úvod do HHO technológie

Prestaňte míňať toľko peňazí na pohonné hmoty a začnite jazdiť s HHO. Ako to vlastne funguje?
Čítať ViAC

Míľniky HHO

Zhrnutie dôležitých medzníkov, štúdií a dosiahnutých výsledkov v oblasti použitia vodíka v motoroch, počínajúc už rokom 1766 až dodnes.
Čítať ViAC

HISTÓRIA HHO

Ako ušetriť palivo v automobiloch? Túto otázku si kladú ľudia, odkedy motory spotrebúvajú drahý benzín alebo naftu.
Čítať ViAC

HHO a jeho široké uplatnenie aj mimo spaľovacích motorov

HHO systémy majú okrem použitia v spaľovacích motoroch aj oveľa širšie využitie pri šetrenia energií
Čítať ViAC

Ako HHO systém v automobile pracuje

Klasický spaľovací motor funguje na princípe zväčšovania objemu (expanzie) plynov pri ich výbuchu (vlastne horení paliva)...
Čítať ViAC

Čo spôsobí používanie HHO systému v automobile

Použitie HHO systému v automobile prináša celý rad benefitov
Čítať ViAC

Čo je to HHO systém a ako funguje

Prestaňte míňať toľko peňazí na pohonné hmoty a začnite jazdiť s HHO. Ako to vlastne funguje?
Čítať ViAC
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram