Tankujte vodu a jazdite o 40% lacnejšie

  • Montáž 
    a údržba
    HHO systému

    Bezproblémové ungovanie HHO systému je podmienené správnou inštaláciou a následne aj údržbou zariadenia.

Správne umiestnenie komponentov, inštalácia a oživenie systému

Samotný HHO generátor je najvhodnejšie namontovať tak, aby bol čo najmenej ovplyvňovaný teplotou motora. Najvhodnejšie miesta sú napríklad priestory pred chladičom, alebo pod nárazníkom za prieduchmi vzduchu, kde bude generátor počas jazdy automaticky chladený náporovým vzduchom. Ďalší nevyhnutný komponent, a to nádržku na elekrolyt je potrebné umiestniť, pokiaľ to dovoľujú priestorové podmienky v motorovej časti automobilu, čo najvyššie voči samotnému generátoru. Táto skutočnosť je dôležitá z hľadiska samospádu elektrolytu do generátora, čiže jeho lepšej cirkulácii.

Pokiaľ priestorové podmienky v motorovej časti automobilu nedovoľujú umiestnenie komponentov tak, ako je doporučené a nie je možné nájsť správne miesto pre generátor, alebo nádržku tak, aby bol dodržaný aspoň čiastočný samospád elektrolytu či dostatočné chladenie, v našej ponuke je možné nájsť i ďalšie pomocné doplnkové zariadenia, ako sú napríklad externý chladič, určený na chladenie samotného HHO generátora, alebo chladič, určený proti prehrievaniu elektrolytu, či pumpu na elektrolyt, ktoré sú rýchlym riešením takto vzniknutých nedostatkov v efektívnosti práce celého HHO systému.

Všetky naše HHO generátory, HHO sady či doplnkové zariadenia sú dodávané s kompletným podrobným návodom na zapojenie a inštaláciu, pomocou ktorého sprevádzkovanie celého HHO systému nebude robiť väčšie problémy akémukoľvek stredne zručnému mechanikovi, či dokonca i zručnému nekvalifikovanému človeku, ktorý si celý systém dokáže namontovať sám v bežnej garáži za niekoľko hodín, len s použitím základého autonáradia.

Výnimkou celej inštalácie z hľadiska náročnosti montáže je len elektrické zapojenie a oživenie celého HHO systému, pri ktorom sa doporučuje minimálne konzultácia s autoelektrikárom, ktorý podľa priloženej elektrickej schémy zapojenia dokáže oživiť celý systém za niekoľko minút.

Odborná montáž

Naša spoločnosť poskytuje kompletnú odbornú montáž všetkých našich HHO zariadení a príslušenstva.

Podrobné informácie o možnosti dať si namontovať HHO systém priamo v našom servise, podmienky a cenníky našich služieb sa dozviete v sekcii odborná montáž a poradenstvo. V prípade záujmu o spoluprácu tu nájdete aj informácie o možnostiach zaškolovania mechanikov našimi odborníkmi a možnostiach poradenstva v problematike HHO technológií.

Mám záujem

Údržba a zimná prevádzka

HHO systém je v podstate bezúdržbové zariadenie a okrem už spomínanej kontroly stavu elektrolytu v nádržke a čas od času vizuálnej kontroly zapojenia a inštalácie (tesnosť hadíc a spojov) v rámci bežnej údržby motora už nie je ďalšia údržba potrebná.

V zimnom období sa doporučuje nariedenie elektrolytu s menším množstvom denaturovaného liehu. Na 1 liter eletrolytu je postačujúce množstvo cca 10 - 20 ml (2 až 4 polievkové lyžice). V prípade, že je v systéme zapojený PWM regulátor prúdu, je možné v zimnej prevádzke na zamedzenie mrznutia elektrolytu jednoducho len zvýšiť jeho koncentráciu. Koncentrovanejšia zmes vytvorená z SSpower KOH granulátu má podstatne nižší bod mrznutia a pri použití PWM nehrozí pri jej vyššej koncentrácii nadmerný odber prúdu a prehrievanie, takže pridávanie alkoholu už nie je potrebné.

Treba si uvedomiť, že prítomnosť akýchkoľvek ďalších látok v elektrolyte podstatne znižuje jeho efektivitu, a preto je použitie PWM regulátora prúdu v zimnom období veľkou výhodou.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram